I ett tidigare inlägg skrev vi om hur den gamla hederliga marknadsföringen är på återtåg i Sverige, från att i mellanspel varit spektakulär. I dag skriver vi i stället om hur chefskapet kan se ut i dag, med tidsbrist och stress som vanliga beståndsdelar.

business woman working on computer in office

I och med ny teknik och ständiga uppdateringar i nyhetsflödet är det mer oöverskådligt än tidigare för chefer att hålla sig à jour med omvärldsanalys, om detta kan vi bland annat läsa i en artikel i Svenska Dagbladet. Det har blivit både lättare och mer krävande att bevaka omvärlden, något som gör att tiden helt enkelt inte räcker till för många.

Omvärldsbevakning handlar om att både identifiera nya marknader, efterfrågan hos konsumenter, trender och strömningar samt ekonomin i landet och globalt. I och med att alla i princip är aktiva på nätet är också information delad på en sekund, vilket gör att det gäller att hinna med. Många chefer tycker vidare att bevakning av omvärlden har blivit allt mer viktig under det senaste decenniet.

Lär dig sålla i informationen

De flesta chefer analyserar och hänger med i sin omvärld genom att läsa tidningar och följa medier i tv, radio och på olika sajter. Sociala medier och nyhetsbrev kommer på respektive tredje och andra plats, även om dessa också är givna i den intensiva omvärldsbevakningen.

Hur ska då chefer sålla i omvärldsnyheterna? Lite tips vi kan från en expert i samma artikel är att:

  • Tänk på vad som är branschspecifikt
  • Vad är specifikt för just vårt företag med dess kultur?
  • Försök att få försprång genom att se de oväntade kombinationerna, som Apple gjorde med Ipoden till exempel – en okänd marknad med ny efterfrågan, allt utan spelregler.
  • Lägg vidare ca fem procent av din tid på omvärldsbevakning
  • Försök se hur nutida händelser/skeenden kan påverka framtiden och företaget

Det som för några år sedan skedde genom teleprintrar, tidningsläsande av Financial Times, Wall Street Journal och andra liknande magasin – kunde känns sig ganska trygg med att vara på bollen i världens rullning, affärs- och ekonomimässigt. Det är helt enkelt mycket mer information att ta in nu, från alla möjliga olika håll, och det uppdateras konstant. Tidningar från världens alla hörn går att läsa direkt på nätet närsomhelst, och dessa har inte bara artiklar, de publicerar ofta livesändningar och klipp att titta på och lyssna till. Stressigt värre alltså.