Vad som för tillfället trendar inom inredningsindustrin brukar ofta spegla samhällsutvecklingen i stort. Idag lägger många inredningsmagasin sin energi på trädgårdsinredning och design. Odla ätbart, tematiskt och med fokus på att lära sig producera sin egen växtnäring och matjord är hett i branschen just nu. Skapa enkel struktur med olika rum för dina teman med hjälp av marksten i natursten.

Marksten i natursten huggs i skiffer, granit, marktegel, kalk- och sandsten och gatsten. Det är ett populärt inslag i våra trädgårdar och det går att variera sättet du lägget stenarna på. Just nu inspireras många av industridesign och urban odling, och även om du bor på landet kan du inspireras av det sättet att odla på genom avskalade, snygga och strukturerade ytor där du experimenterar med olika växter.

Olika sätt att odla ekologiskt går i vågor. Det som gäller nu är att skapa sin egen växtnäring och bli mer oberoende av att köpa jord från affären, utan lära sig skapa jord på naturlig väg. Genom att skapa olika rum på din trädgård kan du göra utrymme för att dela in dina olika teman med naturliga avgränsningar.

Oregelbunden skiffer och cirkelformer

Markstenen kan både avgränsa en viss rabatt och kan fungera som en stig mellan dina rabatter. Det som är bra med det här tillvägagångssättet att dela in rummet i trädgården med är att det är ett hållbart sätt att skapa strukturen med. Markstenen är mycket tålig och går att experimentera mer med än vad man tror. Du kan både välja att skapa en medveten oregelbundenhet genom att köpa uthuggen skiffer – eller varför inte skapa en japansk ren struktur med cirkelformationer?

Marksten har en historia bakom sig och skapar alltid en fin känsla av patina. Det är ett populärt inslag i svenskarnas trädgårdar, så pass att vi gärna fyndar och plockar på oss marksten när tillfälle ges.

Industidesign i trädgården

I SVD.se finns ett inspirerande reportage om du vill få grepp om hur du kan leka med natursten i din trädgård. Trädgårdsmästaren Micael Bindefeld lyckades köpa till sig ett hus ritat av självaste Ragnar Östberg och har en trädgård med imponerande 8000 kvadratmeter. Här gäller det att skapa en känsla av struktur för att göra trädgården sammanhållen och snygg. Bindefeld har lagt sten i form av trappsatser och stigar för att göra trädgården lättillgänglig och samtidigt ge en känsla av någon urban balans.

Gör det själv

När du har bestämt dig för att du vill ha marksten i din trädgård ska du först fundera ut vilka influenser du vill ha. Granit är ett snyggt element och ger en bra industriell känsla. Tänk också på att du kommer behöva lägga grund innan du sätter stenen, gärna med stenflis eller stenmjöl på botten. Lek gärna med stenen och låt gärna kryddor växa intill dem, många kryddor trivs nämligen i steniga partier och ger den där känslan av urban odling som är så populär just nu och troligtvis kommer fortsätta vara mycket populär!

Här kan du få tips om hur du lägger markstenen, steg för steg.