Den digitala revolutionen är här och blir bara allt starkare. Vad man kan se är att den skapas gemensamt. En innovation är inte längre en mans snilleblixt utan bygger på många kloka huvuden ihop. Så ska man lyckas gäller det att samarbeta.

768168-technology-mindVad man kan se är att vi lever i ett samhälle där prestation blir allt viktigare. Där vi för att leva de liv vi vill behöver tillgång till snabba privatlån samt tillgång till att vara uppkopplade. Det blir allt mer attraktivt att vara sin egen lyckas smed med att starta eget. Men, vad man kan se är att det krävs mer och mer samarbeten för att man ska nå framgång. I en artikel från Sveriges Radio går det att läsa att författaren Walter Isaacson menar att det är vår förmåga att samarbeta som gör att den digitala revolutionen kan blomstra samt att vi som helhet blir mer innovation.

Programkod är framtidens språk

Allt mer händer i den digitala världen, och då allt mer händer där blir det även viktigare att man känner en samhörighet till den världen. Det gör man genom att lära sig programmering. Både Google, Apple och andra it-företag vill att det ska bli obligatoriskt att man i skolan lär sig programmering. Detta då det borde vara lika självklart som att man lär sig språk som svenska och engelska. Genom att fler människor lär sig hur man rör sig i den digitala världen, under ytan, kommer allt fler människor att kunna påverka samt bidra till att utvecklingen går framåt. Alltså, det är inte enskilda individer som ensamma sitter och finner lösningar utan det är en deltagarkultur där alla människor gör en liten del och hjälper varandra att komma framåt. Vad Walter Isaacson gör är att ifrågasätta den individfixerade bilden och istället lyfta fram samarbetet. Genom att göra det kommer man att känna ett större ansvar. Genom att se internet som något demokratiskt där man tillsammans kan lyfta sin omvärld till det bättre kan mänskligheten bli bättre. Vilken utopi.