förvaringKreativa själar har en tendens att samla på sig en hel del skapelser under åren och rätt som det är räcker inte platsen till längre och då kan det vara skönt att hyra ett förråd. Men vilken typ av förråd ska man välja?

När det kommer till att magasinera sina saker på ett lager som konstnär är det viktigt att man vänder sig till en seriös uthyrare. Till exempel ska man undvika att ta hjälp av exempelvis grannar eller familj, eftersom att detta ofta leder till osämja när det kommer till vad man faktiskt kom överens om exempelvis tidsmässigt och hur mycket saker man fått lov att förvara. Därför är det alltid smartare att hyra ett förrådsrum på ett lagerhotell med precisa riktlinjer och tidsbegränsningar. Ett så kallat self storage är perfekt att använda sig oavsett om man avser att hyra förrådet tillfälligt eller varaktigt eftersom att man ofta inte behöver binda upp sig med bindnings- eller uppsägningstider. Dessutom har man tillgång till sina saker när man vill inom självlagrets öppettider, vilka brukar från tidig morgon till sen kväll, men det ’r desto ovanligare att man har tillgång nattetid.

Varför inte använda ett vanligt källarutrymme för förvaring?

Ska man förvara konstverk är det viktigt att dessa inte utsätts för alltför mycket påfrestningar av väder, vind och vatten. I en källare är det till exempel vanligt att fukt tar sig in, genom exempelvis översvämningar likväl som att detta utrymme ofta används flitigt till förvaring av andra saker så som oljor, verktyg och annat som kan komma att skada din konst vid närkontakt. Därför är det smartare att förvara sina skapelser på annan plats där man endast och enbart har sina konstverk.

Undvik vindsförråd

Precis som med källarutrymmen är vindsförråd att undvika när det kommer till förvaring av konstverk. Har man exempelvis flera tavlor som man vill ställa undan och inte har plats för kan vinden tänkas som en bra plats, men det är det inte. Vindsförråd brukar vanligtvis inte vara noga isolerade och ibland kan det till och med finnas läckor från taket vilket kan förstöra det man förvarar här uppe. Likaså är både källar- och vindsutrymmen kända för att inhysa vissa extra hyresgäster så som möss och annan ohyra, vars spill och matvanor kan resultera i att dina konstverk förstörs. En annan risk är även att du blir bestulen på din konst då både källare och vindsförråd ofta blir föremål för inbrottstjuvar, vilket inte är lika vanligt på säkra lagerhotell.