Den kreativa processen är något som den moderna AI-forskningen har stora problem med. I listor där man försöker förutspå vilka yrken som AI inte kommer kunna ersätta brukar nämligen kreativa yrken trängas högst upp. Den process i vilken människan skapar idéer och lösningar är svår att automatisera. Vad vet vi egentligen om processen bakom att skapa?  

I en tidigare text har nämnts skisserandet av en idé till den färdiga produkten. På detta stadie arbetar designern med bra kontorsmaterial: det kan röra sig om pennor, white board, olika skissblock men också digitala verktyg som på varierande sätt kan beräkna en produktions vikt eller uthållighet. Materialet till den här fasen är av stor vikt för att inte avstanna den kreativa processen, men också för att det är viktigt att kunna presentera en god prototyp. Att främja en kreativ process handlar om att skapa förutsättningar som inte hämmar processens utförande.

Att tveka kan främja processen

Att automatisera en kreativ process går inte. Däremot kan du främja eller hindra den. Du känner säkert själv igen de dåliga dagarna och kan urskilja de bra. Vad är det egentligen som spelar in? Att det finns en god balans mellan drömsömn och djupsöm brukar presenterar som en faktor. Men det kan knappast vara allt. Forskare menar att en kreativ process inte uppstår av sig själv utan är ett resultat av en djup kunskap inom ett område. Dessutom måste du ha en förmåga att tveka – tvärsäkerhet är hämmande i en kreativ process!

Fler faktorer som främjar kreativitet:

  • Motsatta personlighetsdrag: gå från osäker till tvärsäker
  • Självsäkerhet
  • Ämneskunskap
  • Erfarenhet
  • Gott samarbete
  • Förmåga att kunna tänka utanför traditionella ramar

Kreativa personer är ofta människor som har varierande personlighetstyper: ena dagen är de tveksamma inför något, andra dagen är de säkra. De tar gärna till sig andra typer av perspektiv och lyssnar gärna en gång för mycket på meningsmotståndare.

Att arbeta som industridesigner handlar till stor del om att våga göra sin omvärldsbevakning utifrån ett otraditionellt perspektivt, samtidigt som det är av största vikt att man behärskar sitt områdes olika förutsättningar.