Intresset för industridesignen växer. Trycket ökar på utbildningarna, medierna engagerar sig och gemene man börjar uppmärksamma de olika finesserna som vi möts av i vår vardag tack vare de olika innovationerna och formgivningarna som utvecklats för att förenkla våra liv. Processen är detaljerad och kräver både analys och kreativitet. Här beskriver vi i grova drag hur processen går till.

Industridesignen sägs idag vara en allt viktigare del i en produkt. Allt kan formges: frånmobiltelefoner och datorer till glasögon och klockor. Designen är fasen i en produkt där bearbetningen ligger närmst användarperspektivet, och kanske är det därför det också blivit en allt viktigare del i samhället. Designen går från behov till idé, utveckling och slutligen till genomförandet. Och alla faser kräver olika saker: verkstad, kontorsmaterial, bra datorer, mjukvara.

Idag ser industridesigneryrket ut på många olika sätt. Vad som utmärker yrket är att designern gestaltar förslag och genomför praktiska lösningar på problem. Dessutom utforskar man de estetiska förutsättningarna och kvalitéerna. Hållbarhet, ekologi, teknologi och estetik går som en röd tråd genom yrket.

Behov – idé – skiss – genomförande

Behovet kommer först. Designen speglar normer i samhället, men även kultur, konst och klass. Den kan dessutom påverka, förändra, förenkla och föra oss framåt i världen. Här problematiseras behovet och man undersöker vad i en produkt som kan utvecklas eller förbättras. Ett roligt exempel är hur de klassiska orangefärgade saxarna från Fiskars har fått bli större med åren, eftersom människorna har blivit större. Kanske upptäcker man att något inte ens finns tillgänglig på marknaden. Expressen skriver om en pappa som kom på idén att sätta in ett luftrengöringssystem i sitt barns barnvagn, eftersom han hade läst att över en halv miljon barn dör av luftföroreningar varje år i världen. Nya behov kommer alltid att finnas, och en industridesigners jobb är att kartlägga behoven.

Efter att ha kartlagt behovet kommer nästa steg: idén. Jakten på de rätta lösningarna, det rätta materialet. En industridesigner måste ha både analytiskt förmåga och en kreativ gnista. Ofta jobbar man inte ensam utan i grupper.

Nästa steg är skisserandet och utvecklandet. Idén finns bara som en abstrakt vision: det är i skissen de första avvägningarna kan göras. Det är här produkten börjar ta sin form – även om slutprodukten kan hamna förvånansvärt långt bort! Här krävs en verkstad, kontorsmaterial, papper, pennor. Att skapa prototyper och modeller kräver förstås olika beroende på vad man utvecklar. Oftast börjar det som en skiss för att sedan testas i olika program i datorn. Prototypen kan alltid göras om och testas på olika sätt. Den utvärderas och säljs också in. En prototyp ska vara så nära en slutprodukt som möjligt, men alltid gå att utvärdera och göra om. Här kan ni läsa om en en prototyptill en elbil som ska lanseras i Landskrona.

Nästa steg är genomförandet. Här måste designern göra många avvägningar i form av budget, färg, form; men också ta ställning till hållbarhetsfrågor och om produkten har formats efter användarens behov. Här arbetar man ofta tillsammans med formgivare som beroende på produktens användningsområde är med och konsulterar i produktens slutgiltiga utseende. Formgivaren kan också formge förpackningen – beroende på vad det är för produkt förstås.