När man som svensk ombeds att beskriva en industridesigner kommer nog de flesta att börja tala om en någorlunda ung man eller kvinna som bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det är efterledet –designer som leder tankarna i denna riktning.

För faktum är att många av de svenska industrierna är belägna på andra håll. Många stora företag har sina huvudkontor utanför storstäderna. Även om en stor del av tillverkningen idag sker utomlands så designas produkterna fortfarande för det mesta i Sverige.

Ute i landet

Men det finns också blinda fläckar på den svenska industridesignens karta. En sådan fläck är Norrbotten. Där har ett projekt dragits igång för att stimulera industridesignen. I dagsläget finns nämligen inte ett enda företag i hela länet som sysslar med detta. För ett mindre företag, kanske rent av ett enmans- eller fåmansföretag, kan det nämligen vara nödvändigt att hyra in denna kompetens utifrån. Stora företag har ofta egna avdelningar som sysslar med design och produktutveckling, men det är inte alltid som dessa företag har de bästa idéerna för nya, användbara produkter.

Det talas mycket om entreprenörskap numera i hela landet. Men för att bli en framgångsrik entreprenör räcker det för det mesta inte med att ha en bra affärsidé: minst lika viktigt är att hitta rätt personer att samarbeta med. Frilansande industridesigners kan ha kunder som Ikea och mindre tillverkare av exempelvis duschar. Industridesign behövs överallt i landet, och i alla branscher. Därför är det naturligtvis glädjande när län och regioner sjösätter projekt för att visa på industridesignens betydelse för de svenska företagen.

Inspiration från Nasa

Ibland kan samarbetena vara av ett mer oväntat slag. Mehrdad Mahdjoubi, student vid Lunds tekniska högskola, kom i kontakt med Nasa, en amerikansk myndighet som nog inte behöver någon närmare presentation, under sin utbildning. Han beslöt sig för att tillämpa samma teknik som används för att minska vattenförbrukningen i astronauternas duschar på jorden, och intresset blev enormt. CNN har nu gjort ett inslag om lundastudentens konstruktion.